Ing. Lucie Libichová

poradenství a statistické analýzy

Statistické analýzy - vyhodnocení Vašich dat

 

Kompletní statistické vyhodnocení Vašich dat (data z dotazníkových šetření, experimentální data, data pro diplomové práce apod.). Postup zpracování:

Příprava dotazníků

Pokud teprve chystáte dotazníkové šetření, doporučuji vstupní konzultaci pro správné sestavení dotazníku a formulací otázek tak, aby zjištěná data bylo možné následně vyhodnotit pomocí vhodných statistických testů.

Příprava dat ke zpracování

Vstupní data je třeba vložit do přehledné datové tabulky, vzor si můžete stáhnout zde. Následně bude provedena vstupní analýza dat, při které vyjdou najevo překlepy, chyby a případně chybějící data. Po jejich opravení bude možné přistoupit ke statistické analýze dat.

Statistická analýza

Samotné vyhodnocení dat pomocí vhodných statistických postupů a testování. Vypočtení výsledků a vytvoření potřebných grafů a tabulek (v barevné variantě, která Vám bude vyhovovat).

Interpretace výsledků

V případě Vašeho zájmu lze připojit také interpretaci získaných výsledků, komentář použitých statistických testů, popis tabulek a grafů a závěrů z nich vyplývajících.

Prezentace výstupů

Výsledky je možné prezentovat ve formě souborů v Microsoft Excelu nebo Wordu, případně jako prezentaci v PowerPointu. Rovněž je po dohodě možné předat hotovou statistickou analýzu v tištěné podobě.

 

 

 

Design by www.mitchinson.net | Poslední aktualizace - 23 Únor, 2015

This template downloaded form free website templates