Ing. Lucie Libichová

poradenství a statistické analýzy

Poradenství, konzultace, doučování

09/2014

Bakalářské, diplomové, dizertační práce

Nabízím konzultace již před vytvořením dotazníků. Dále poradenství ohledně správných statistických závěrů plynoucích z Vaší výzkumné práce, použití vhodných statistických testů, grafů apod. Kontaktujte mě prosím co nejdříve, ne až před odevzdáním práce, abychom předem domluvili termín, kdy se Vaší práci budu věnovat.

Statistika

Individuální doučování na míru, jednorázové nebo dlouhodobé, nejvíce zkušeností mám se studenty dálkového studia VŠ. Naučím Vás vypočítat základní charakteristiky jako průměr, modus, medián, šikmost, špičatost i další analýzy a statistické testování, jako chí-kvadrát test, analýza rozptylu ANOVA, nebo neparametrické testy, jako Kruskal-Wallisův test nebo Mann-Whitneyho test apod. Naučíte se jak hledání v tabulkách s výpočty pomocí kalkulačky, tak i výpočty pomocí počítače v Microsoft Excelu, vytváření potřebných tabulek a grafů.

Microsoft Excel

Poradenství s vytvářením tabulek, grafů, fungujících vzorců a funkcí, dále formátování, kontingenční tabulky, filtry, makra a statistické výpočty pomocí Excelu.

Operační výzkum, lineární programování

Naučím Vás výpočet simplexové metody jak graficky, tak i ruční výpočet simplexové tabulky po jednotlivých iteracích. Dále zvládnete vypočítat dopravní úlohu metodou severozápadního rohu, Vogelovou aproximační metodou, indexovou metodou.

 

 

Design by www.mitchinson.net | Poslední aktualizace - 23 Únor, 2015

This template downloaded form free website templates